topp
NAL logo Denne www.arkitektur.no
ansvarsrett

Gudrun Brækkan
Sivilarkitekt MNAL
Postboks 535
1328 Høvik

mobil 934 44 312

post@gudrun.no

En bolig bør være funksjonell og fleksibel

Boligen skal være en ramme rundt livet ditt i forskjellige faser.

Mangfold, fleksibilitet og funksjonalitet gjenspeiles i husene jeg prosjekterer.

Jeg tegner forskjellige typer boliger, - ikke i en bestemt stil.

Boligene er tilpasset behov og ønsker til de som skal bo i dem, - og tar hensyn til omgivelsene.

Ved å legge vekt på fleksibilitet og funksjonalitet, fungerer boligen godt ved forskjellige behov, - og for andre beboere.

Se selv ved å peke på bildene til høyre.

 
Bunn
Enebolig Høvik i Bærum
Glassverkveien
Enebolig Lunner kommune
Lunner kommune
Nordengveien
Ombygging av liten enebolig i Bærum
Åsterudveien 6
Enebolig og garasje på utfordrende, smal tomt
Tanumveien
Funkisbolig i Midttunveien
Funkisbolig
Planlagt enebolig: Myrveien i Hurum kommune
Enebolig i Hurum kommune
Enebolig med livsløpstandard - universell utforming
En universell bolig i Bærum
Torstadveoen i Asker
Funkishus i Torstadveien, Asker kommune
Total ombygning av enebolig Røykenvn
Røykenveien+
Rangnes
Fam Rangnes i Liavegen
Enebolig Singapore
Singapore
Ny enebolig, Jomfruland
Enebolig Havstein på Jomfruland
Ringstabekkveien
Hus som vant Eksteriørprisen
Enebolig, Nesøya
Enebolig på Nesøya
Bolig med universell utforming, livsløpstandard
Gamle Drammensvei et lite hus i Asker